Blog

jun 19, 2019

Wat zijn je rechten en plichten als verkoper van een woning?Ook bij het verkopen van een woning heb je bepaalde rechten en plichten; hieronder een paar belangrijke:


Mededelingsplicht

Als verkoper heb je een mededelingsplicht bij het verkopen van een woning. Dit houdt in dat je de koper zo goed mogelijk inlicht over alle zaken die invloed kunnen hebben op de waarde van het huis. Dan gaat het niet alleen om de bekende (verborgen) verbreken, maar ook om lasten en beperkingen, erfdienstbaarheden en kwalitatieve verplichtingen. Je maakt hier samen met de koper afspraken over en die afspraken leg je vast in het koopcontract. Houd je als verkoper iets achter wat later aan het licht komt, dan ben jij verantwoordelijk.


Onderzoeksplicht

Zorg dus dat je de koper altijd goed informeert, zelfs over zaken die je liever niet zou vertellen. Het is dan ook de bedoeling dat je zelf actief op zoek gaat naar mogelijke gebreken. Gaat het om overduidelijke gebreken die de koper zelf meteen kan zien, dan heeft de koper een eigen verantwoordelijkheid. Maar ook dan is het verstandig om de gebreken alsnog te noemen.


Energielabel

Sinds 2008 is het verplicht om een geldig energielabel te hebben bij de verkoop en verhuur van een woning. Met kleuren en klassen wordt aangegeven hoe energiezuinig een woning is. Het energielabel is in het leven geroepen om bij te dragen aan de doelstellingen die vastgelegd zijn in het Energieakkoord. Als woningeigenaar ben je verplicht een definitief energielabel te registreren.  

 

Schriftelijkheidsvereiste

Schriftelijk betekent hier: een door beide partijen ondertekende koopakte. Dit betekent dat een bevestiging van de afspraken per e-mail, of een toegestuurd concept van de koopakte, hier niet onder vallen. Een mondelinge koopovereenkomst is dus niet bindend. Je huis is dus pas echt verkocht na ondertekening van een koopakte.


Betaald krijgen


Net als bij elke koopovereenkomst, heb je als verkoper van een huis het recht om betaald te krijgen. Als de verkoper wordt geconfronteerd met een koper die de koopakte heeft getekend, terwijl de koper onder de afspraak uit wil, dan kan de verkoper een advocaat inschakelen. Het is namelijk mogelijk dat de koper het koopcontract heeft getekend zonder voorbehoud. Dit betekent dat de koper een te hoog risico 

heeft genomen, omdat hij nog geen hypotheek heeft. Dit fenomeen komt regelmatig voor in een overspannen woningmarkt, zoals in de grote steden momenteel het geval is.

 

Tip: het is belangrijk dat je in het koopcontract schriftelijk vastlegt wat je rechten en plichten zijn.

Heb je naar aanleiding van dit artikel vragen over de rechten en plichten als verkoper? Neem gerust contact op. Wij vertellen je graag meer.