Blog

jun 20, 2019

Wat is de bedenktijd?Je stelt een koopcontract op wanneer beide partijen het eens zijn geworden over de voorwaarden van de verkoop van een woning. Als je een koopcontract tekent ben je wettelijk gebonden aan de voorwaarden die in dat contract staan. Toch heeft de koper drie dagen bedenktijd na het tekenen. In die bedenktijd mag de koper het contract zonder reden verbreken of opheffen. Deze regel is in het leven geroepen om kopers te behoeden voor overhaaste en ondoordachte beslissingen.


Nadat er getekend is en de drie dagen bedenktijd verstreken zijn, kan het alsnog zo zijn dat de koop niet doorgaat. Gebeurt dit, dan betaal je een boete van ongeveer 10% van de koopsom. Om dit te voorkomen kiezen veel mensen ervoor ontbindende voorwaarden in het koopcontract op te nemen.


Voorbeelden van zulke ontbindende voorwaarden zijn dat je de financiering niet rond krijgt, geen woonvergunning krijgt of niet door een bouwkundige inspectie bent gekomen. Staan zulke voorwaardes in je koopcontract, dan hoef je de eerder genoemde boete niet te betalen.


Geldt de wettelijke bedenktijd ook voor de verkoper?

Het antwoord daarop is kort maar krachtig: nee. De verkoper mag een koopovereenkomst vrijwel nooit ontbinden, alleen in het geval de koper zich niet aan de gemaakte afspraken houdt.